Skansenova - prace inwestycyjne - Skansenova

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku

szymbark bar

There is no translation available.

Inwestycje w skansenie w ramach projektu Skansenova:

Prace konserwacyjne w szymbarskim skansenie skupiliśmy wokół zabezpieczenia obiektów. Wymieniliśmy gonty na drewnianym dworku i klepisko, zaimpregnowaliśmy też gonty na chałupie z Szymbarku i spichlerzu z Rożnowic. Wykonaliśmy także nowe, stylowe drewniane ogrodzenie. Ponadto zastąpiliśmy nowymi strzechy w chałupach z Gródka, Moszczenicy, Siar i olejarni z Gródka. Zamontowaliśmy nowoczesne oświetlenie ekspozycji. Na szczególną uwagę zasługuje remont i konserwacja wiatraka z Ropy – tego typu budowle nie są spotykane. Odnowiliśmy również ścieżki i dojścia do obiektów.


Wymiana i impregnacja gontów


Odnowiony wiatrak z Ropy, nowe gonty i kamienne ścieżki

Share

mini logotypy 1

Scroll top