Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku - Skansenova

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku

szymbark bar

There is no translation available.

Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku jest jednym z czterech oddziałów Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.

Usytuowany jest w centrum wsi, na terenie podworskim, stanowiącym niegdyś fragment dawnego majątku Zamek. Na powierzchni ok. 2 ha zlokalizowanych jest 16 zabytkowych obiektów prezentujących typową dla Pogórza Gorlickiego architekturę wiejską. W bliskim sąsiedztwie skansenu znajdują się dworskie obiekty murowane – renesansowy kasztel z XVI wieku, oficyna dworska (ok. XVIII wieku) oraz drewniany dworek mieszczański z pocz. XX wieku, przeniesiony z Gorlic.

Podczas przygotowywania ekspozycji korzystano m.in. z pomocy merytorycznej prof. Romana Reinfussa. W 2010 roku, w setną rocznicę urodzin Reinfussa, nadano placówce jego imię. W skansenie prezentowana jest kultura ludowa Pogórzan Gorlickich, grupy etnograficznej zaliczanej do Pogórzan Zachodnich.

Usytuowanie skansenu w centrum wsi, na specyficznej, wąskiej działce, zadecydowało o wyborze koncepcji zabudowy parkowej, bez odtwarzania autentycznego schematu zabudowy wsi pogórzańskiej. Są tu eksponowane głównie pojedyncze obiekty, przeniesione z większych zespołów. W ten sposób znalazła się tu m.in. kompletna zagroda jednobudynkowa (chałupa dymna z Siar). Dwie z czterech chałup znajdujących się na terenie skansenu (z Siar i Moszczenicy) są w pełni wyposażone w dawne meble, naczynia i narzędzia związane z tradycyjnym gospodarstwem domowym. Chałupa dymna z Siar stanowi przykład jednobudynkowej zagrody biedniackiej. Zamieszkiwana była do lat 70. XX wieku przez mężczyznę, który utrzymywał się z tkania płótna, potem też z wyrobu chodników.

Obok budynków mieszkalnych ulokowano obiekty funkcjonujące niegdyś jako warsztaty usługowe. Na trasie eksponującej przemysł ludowy znajdują się: kuźnia, wiatraki do mielenia zboża, olejarnia oraz piec do wypalania naczyń. Chałupa tkacza włączona w szlak techniki wiejskiej jest jednocześnie mieszkaniem i miejscem pracy rzemieślnika. Na terenie skansenu znajdują się także budynki gospodarcze: stodoły, obora, spichlerz plebański. W skansenie prezentowane są wystawy stałe: „Zioła w tradycji Pogórza”, „Sztab Operacji Gorlickiej 1915” „Zabytkowe pojazdy i maszyny rolnicze”, „Na co dzień i od święta – tradycyjny strój pogórzański”.

Skansen w Szymbarku nie ogranicza się jedynie do gromadzenia i ochrony pamiątek przeszłości. Poprzez działalność kulturalno-edukacyjną – obejmującą wystawy, lekcje i warsztaty muzealne, programy edukacyjne i organizację imprez plenerowych – stara się w sposób jak najbardziej autentyczny zaprezentować dziedzictwo kulturowe regionu. Całość dopełniają wystawy czasowe prezentujące m.in. rękodzieło, rzemiosło lokalnych twórców ludowych, stroje ludowe pogranicza polsko-słowackiego i wiele innych dziedzin kultury ludowej.

W 2017 roku Skansen Wsi Pogórzańskiej został laureatem 42. edycji Nagrody im. O. Kolberga w kategorii VI – dla instytucji i organizacji zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej.

Galeria zdjęć archiwalnych

Share

mini logotypy 1

Scroll top