Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie - Skansenova

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie

wygielzow bar

There is no translation available.

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie jest skansenem regionalnym prezentującym kulturę ludową wsi i małych miasteczek zamieszkałych przez grupę etnograficzną Krakowiaków Zachodnich. Budowę skansenu w Wygiełzowie rozpoczęto w 1968 roku z inicjatywy dr Hanny Pieńkowskiej. Wybór miejsca na lokalizację skansenu był związany z zakończoną rok później konserwacją zrujnowanego Zamku Lipowiec. U podnóża XIII-wiecznego zamku biskupów krakowskich zgromadzono zabytki budownictwa ludowego. Krakowiaków Zachodnich od innych grup etnograficznych odróżniają m.in. architektura oraz strój ludowy. Obecnie na terenie skansenu o powierzchni ponad 5 ha znajduje się 25 cennych zabytków budownictwa drewnianego, nie licząc małej architektury. Wśród malowniczego terenu znajdują się: dwór, zagrody chłopskie z sadami i ogródkami kwiatowymi, obiekty związane z wiejską produkcją rzemieślniczą, kościół z dzwonnicą, zespół małomiasteczkowy i inne przykłady architektury nadwiślańskiej. Eksponowane wnętrza mieszkalne są wyposażone w: dawne meble, sprzęty, naczynia, części ubioru, obrazy i wszelkie przedmioty prezentujące bogatą tradycję zachodniej części Małopolski. Prócz zabytków kultury materialnej we wnętrzach znajdują się eksponaty pokazujące duchowe i społeczne aspekty życia wsi, m.in. obrzędowość, magię, wierzenia, medycynę ludową.

Wiedzę o tradycji regionu wzbogacają tematyczne wystawy etnograficzne, poświęcone obrzędom związanym z okresem świąt Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia czy charakterystycznemu dla tego terenu rzemiosłu, tj. garncarstwu, tkactwu, wikliniarstwu. Przez wiele lat działalności w skansenie udało się zgromadzić ciekawe kolekcje, m.in. strojów ludowych, wyrobów ceramicznych, rzeźby ludowej, oleodruków oraz szopek krakowskich. Obecnie jedną z najbardziej okazałych i charakterystycznych budowli na terenie muzeum jest dwór z Drogini z 1730 roku. Wraz z otaczającym go założeniem parkowym stanowi cenny zabytek architektury rezydencjalnej, który wzbogacił ekspozycję budownictwa wiejskiego w skansenie. Wnętrze dworu z amfiladowym układem pomieszczeń i centralnie usytuowaną przelotową sienią zostało zaadaptowane na potrzeby działalności muzealnej oraz administracyjnej. W części ekspozycyjnej znajduje się wystawa stała zaaranżowanych wnętrz dworskich „Mieszkanie zamożnej rodziny szlacheckiej na przestrzeni wieku od połowy XIX wieku do 1945 roku”.

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, obok pracy naukowej i konserwatorskiej, zajmuje się popularyzacją kultury ludowej poprzez zróżnicowaną działalność animacyjną, do której należą m.in. lekcje i warsztaty muzealne oraz imprezy folklorystyczne. Cyklicznym imprezom towarzyszą spotkania z twórcami ludowymi, rzemieślnikami, występy zespołów, a także kiermasz rękodzieła. Najbardziej prestiżową formą działalności muzeum jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej, organizowany we współpracy z Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”. Obok ekspozycji stałych w skansenie można zwiedzać wystawy czasowe, przygotowane ze zbiorów własnych lub innych muzeów.

Galeria zdjęć archiwalnych

Share

mini logotypy 1

Scroll top