Skansen w Sidzinie — Muzeum Kultury Ludowej - Skansenova

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Skansen w Sidzinie — Muzeum Kultury Ludowej

sidzina bar

There is no translation available.

Historia Skansenu w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej sięga 1963 roku. Wtedy to dwoje ludzi, którym leżała na sercu dbałość o kulturę i lokalne obyczaje, zauważyło, że równocześnie z wybudowaniem we wsi trakcji elektrycznej odchodzą  w zapomnienie urządzenia oraz proste, niewymagające zasilania sprzęty codziennego użytku sprzed pokoleń. Masowo niszczono je i wyrzucano, mimo że służyły przez długie lata ludziom zamieszkującym wsie spod Babiej Góry. Tymi osobami byli Adam Leśniak, sidzinianin z urodzenia, nauczyciel, regionalista, miłośnik rodzimej kultury i tradycji, oraz miejscowy proboszcz – ksiądz Józef Świstek, urodzony w Makowie Podhalańskim, rozmiłowany w terenach Spisza, Orawy i okolic Babiej Góry, krasomówca i gawędziarz, propagujący język polski we wszystkich nabożeństwach. Kapłan z zamiłowaniem zbierał i kolekcjonował ludowe świątki, malowidła na szkle oraz inne zabytkowe przedmioty, które jako pierwsze eksponaty zaczął gromadzić w latach 50. XX wieku. Wtedy w Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie, którego kierownikiem był właśnie Adam Leśniak, utworzona została pierwsza izba regionalna. Swoje miejsce w niej znalazły wychodzące z użycia sprzęty oraz pamiątki z okresu II wojny światowej.

W Sidzinie, na roli Binkówka, znajdował się teren malowniczo położy nad potokiem Kamycko, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod budownictwo. Sobie tylko znanym sposobem Adam Leśniak pozyskał część tego terenu na potrzeby utworzenia muzeum. Dzięki temu w 1963 roku, z okazji 400-lecia powstania wsi Sidzina, w tym niezwykle urokliwym miejscu, ukrytym za zasłoną lasu, otwarto skansen. Postawiono tam wówczas pierwszy budynek – chałupę Banasika, przewiezioną z Małej Sidzinki. Skansen powstał jako oddział Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej i tak funkcjonował aż do 2009 roku, kiedy to stał się samodzielną samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest gmina Bystra-Sidzina.

W chwili obecnej ekspozycję skansenu stanowi osiem obiektów: chałupa Banasika, chałupa Anny Kozioł (Trutego), lamus (spichlerz), kuźnia (Trzopa, Gawrona), chałupa wójta Maja (Kostkowioka), dzwonnica loretańska, młyn wodny i chałupa zagrodowa Gałki z Bystrej.

Dodatkową atrakcją skansenu jest ekspozycja rzeźb plenerowych, które przedstawiają postacie z legend i baśni z tego terenu. Można tu zobaczyć diabła, który ukazywał się wędrownym kupcom w lesie zwanym „Gojka”; topielca wciągającego do studni zbyt ciekawskie panny; płanetnika, który władał chmurami i deszczem; czarownicę, która żyła tu przed wiekami, czy wreszcie boginki.

Skansen rokrocznie przyciąga kilka tysięcy odwiedzających, którzy pragną przez moment odbyć podróż w czasie i pochylić się nad przeszłością ludzi zamieszkujących tereny Podbabiogórza. Okazją do tego są także doroczne imprezy folklorystyczne, takie jak np. „Czar smaków i czasów minionych” czy „Między dawnymi a nowymi czasy”. Podczas wydarzeń odbywają się warsztaty twórczości ludowej, a w sposób szczególny podkreślana jest odrębność kulturowa ludzi zamieszkujących te tereny.

Galeria zdjęć archiwalnych

Share

mini logotypy 1

Scroll top