KOBIECY I MĘSKI STROJE MIESZCZAŃSKIE | nr 1 na mapce - Skansenova

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Muzeum Regionalne w Dobczycach

dobczyce bar

There is no translation available.

Ubranie nie tylko chroniło ciało, ale mówiło też o pozycji człowieka w społeczności. Niektóre elementy ubioru były przypisane do określonych etapów życia, a przez to stanowiły część rytuału. Zmiana wianka na czepek lub chustę przez pannę młodą symbolizowała pożegnanie się ze stanem panieńskim. Wianek wystawiony w oknie lub na kiju przed domem oznaczał pannę na wydaniu. Sposób wiązania chusty odróżniał pannę od mężatki — kobiety zamężne wiązały jej rogi do góry, w kukuryku. Strojem zaznaczano nie tylko stan cywilny, ale i  pozycję społeczną, rolę w  rodzinie oraz miejsce zamieszkania czy poglądy polityczne. Mieszkańcy miasta Dobczyce ubierali się inaczej niż mieszkańcy pobliskich wsi. Szczególnie modna była wśród nich czamara. Ten strój pochodzenia węgierskiego nosili wcześniej powstańcy styczniowi, dlatego to okrycie podkreślało przywiązanie właściciela do wartości patriotycznych.

Share

There is no translation available.

m Dobczyce

mini logotypy 1

Scroll top