Muzeum — Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej - Skansenova

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Muzeum — Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

zubrzyca bar

There is no translation available.

Początki tego pierwszego w powojennej Polsce muzeum pod otwartym niebem sięgają daleko wstecz, do lat 30. XX wieku. Wtedy to zacni potomkowie Moniaków, sołtysio-szlacheckiego rodu orawskiego, przekazali na rzecz Skarbu Państwa pozostałą cząstkę swojej ojcowizny – ziemię wraz z dworem oraz zabudowaniami gospodarczymi. Byli to Joanna z Łaciaków Wilczkowa i jej brat, na stałe mieszkający już w Budapeszcie Aleksander Łaciak (a właściwie Sándor Lattyak). Ich starodawne dworskie osiedle w nieregularnym układzie, z małym parkiem otoczonym potokami, z widoczną w dalszym planie sylwetką Babiej Góry, stało się zaczątkiem dzisiejszego skansenu.

W 1951 roku, po śmierci ostatniej z rodu Joanny Wilczkowej – która zamieszkiwała starodawną siedzibę rodową na zasadzie dożywocia – zniszczony dwór wraz z zespołem budynków gospodarczych został starannie odnowiony przez dr Hannę Pieńkowską. Wtedy też zrodziła się myśl zorganizowania tutaj muzeum na wolnym powietrzu, gromadzącego spuściznę orawskiej kultury i historii. Z czasem za sprawą determinacji wielu ludzi, a szczególnie dr Wandy Jostowej, udało się odtworzyć dawną orawską wieś z jej zabudowaniami, małą architekturą, zakładami przemysłu wiejskiego i budynkami sakralnymi, która wciąż się rozwija i wzbogaca o nowe elementy.

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny prezentuje zatem tradycyjną kulturę materialną, społeczną oraz duchową ludności polskiej Orawy. Zagrody chłopskie ukazują warunki bytowe ludności orawskiej od biednych po zamożnych gospodarzy i ich życie codzienne, naznaczone ciężką pracą. Jest tu też ukazany czas świąteczny – pełen radości i nadziei. Codzienność i wydarzenia odświętne są jednakowo pełne rozmaitych zabiegów – obrzędów, zwyczajów i obyczajów, mających zapewnić życiową pomyślność. Z kolei kuźnie, olejarnia, młynotartak czy folusz prezentują nie tylko technologie produkcji i trud pracy rzemieślników, ale też umiejętność ludzi wykorzystania sił natury bez jej niszczenia. Wszystko to, razem z małą architekturą i otaczającą przyrodą, tworzy niepowtarzalny klimat podróży w czasie do świata naszych przodków.

Oprócz ekspozycji stałych skansen organizuje również wystawy czasowe o zróżnicowanej tematyce oraz rozmaite imprezy i spotkania. Najważniejszą spośród nich jest Święto Borówki – największa cykliczna impreza plenerowa o charakterze folklorystycznym, odbywająca się w skansenie tradycyjnie w ostatnią niedzielę lipca. Program opiera się na występach zespołów regionalnych i ludowych, prezentacji dawnych rzemiosł, produktów regionalnych polskiej i słowackiej Orawy oraz tańca i muzyki regionu. Świętu Borówki towarzyszą targi sztuki ludowej i profesjonalnej, konkursy, degustacja dań regionalnych oraz wiele innych atrakcji dla dorosłych i dzieci. Jednocześnie nie jest to zwykły festyn – promuje się tu tradycyjne rękodzieło i autentyczność, czyli to, co najpiękniejsze w kulturze ludowej.

Nieodłącznym elementem w działalności muzeum stały się także zajęcia edukacyjne, których bogata oferta przyciąga rzesze turystów z całej Małopolski, a nierzadko także z odleglejszych zakątków kraju.

Dzisiejszy skansen zatem, podobnie jak niegdyś sam szlachecki dwór, pełni rolę ośrodka kulturalnego polskiej Orawy. Jego działalność: naukowa, edukacyjna i kulturotwórcza chroni i popularyzuje dziedzictwo regionu. Muzeum jest bowiem żywe przede wszystkim wtedy, kiedy są w nim widzowie – odbiorcy kultury – ale też twórcy, którzy z całą swoją wiedzą i entuzjazmem będą chcieli i potrafili tę kulturę pokazać.

Galeria zdjęć archiwalnych

Share

mini logotypy 1

Scroll top